Veolia and Suez reached an in-principle deal

Veolia and Suez reached an in-principle deal

After battling in court over terms, Suez and Veolia reached an agreement

Last year, two of the most important European domestic utility providers, Veolia and Engie, were in talks to close a deal. At that time, Veolia was looking to purchase 29.9% of Suez at €15.50 per share, a price that valued the deal at around €2.9 billion.

Since February 2021, when the Paris-based Suez turned down an €11.3 billion takeover, the two companies have battled in court over the deals' terms. At that time, Suez considered Veolia's interest a takeover which "has not been solicited and has not been discussed at all with Suez."

Finally, it seems that the two companies have reached an in-principal agreement. The deal values Suez at €20.50 per share. Moreover, Suez won't dispose of its Australian assets, and it will deactivate its Dutch foundation.

Veolia and Suez have agreed to enter a definite merger by May 14.

Following the news, Veolia stock price went up 4%, while Suez gained 7%.

Sources: marketwatch.com, cnbc.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."