Unexpected rise of the US unemployment claims

Unexpected rise of the US unemployment claims

A labor market recovery questioned amid the high number of jobless claims

According to the latest report from the US Department of Labor, the number of Americans who filed for unemployment benefits for the first time in the past came in higher-than-expected.

In the past week, 861,000 people became jobless, topping the 775,000 expected. The high figures are raising the possibility of a second consecutive month of a tepid job growth regardless of the decline in COVID-19 infections. The highest numbers came from California, Illinois, and Ohio.

People are now waiting for the $1.9 trillion stimulus package long-touted by the current president, Joe Biden. At the end of January, 18.3 million people were getting unemployment checks, but the government-funded benefits will expire mid-March.

Following the news, stocks on Wall Street traded lower, with USA30 and USA500 losing 0.38% and 0.44%, respectively.

Read more about how the markets reacted here!

Sources: forexfactory.com, reuters.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."