The pandemic was beneficial to Slack revenues

The pandemic was beneficial to Slack revenues

Slack reported a 50% revenue increase

Slack, competitor of Microsoft and Zoom, posted its #Q2 figures. Despite showing an improvement over last year, Wall Street wasn’t impressed.

Slack, who is specialized in business communication, providing chat rooms organized by topic, private groups, and direct messaging, benefited from the COVID-19 pandemic. For the second quarter, it reported losses of $74.8 million, a significant improvement from last year's $360 million loss.

After adjustments, the company reported break-even earnings per share, also an improvement from the 14 cents loss per share (LPS) published last year. On average, analysts were looking for an adjusted loss of 3 cents/share on sales of $209.1 million. Slack had sales of $215.9 million in Q2.

Compared to last year’s figures, the revenue increased by 50% coming in at $215.9 million, above the $209.1 million forecasted.

For Q3, Slack is looking for an adjusted loss per share of 6 cents, with sales of $225 million. At a yearly level, it expects an LPS of 14 cents, and sales of $876 million.

Slack stock price fell 15% following the report. So far this year, it gained 30%, while USA500 added 3%.

Read more news here!

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."