Surprising Q4 earnings for Twilio

Surprising Q4 earnings for Twilio

Both the revenue and the number of active users grew in the past quarter

The cloud communication company, Twilio, announced its quarterly earnings, which led to a positive market reaction.

The revenue topped by far the $454.8 million, as the figures came in at $548.1 million. Compared to last year’s quarterly revenue, the 2020 ones were 65% higher.

As the pandemic forced many people to work remotely, the number of active users increased by 13,000 in the fourth quarter, bringing the total to 221,000.

For the future, Twilio expects an adjusted loss of 12 cents to 9 cents per share, on revenues as high as $536 million in the first quarter. On the other hand, analysts forecast an adjusted loss of 2 cents per share on $492.1 million revenues.

After the news hit the wires, Twilio stock price went up more than 10%. Year-to-date, the company’s stock price added 22%, while USA500 rose less than 5%.

Check out more earnings reports on our Market News section!

Source: cnbc.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."