Surging COVID-19 cases take a toll on the latest non-farm payrolls

Surging COVID-19 cases take a toll on the latest non-farm payrolls

Although the economy lost jobs, the unemployment rate came in lower-than-expected

The latest report published by the Bureau of Labor Statistics showed that the labor market lost 140,000 jobs in the past month. The market was looking for 60,000 jobs to be created, given that in November, 245,000 hit the market. This marks the first time since April, when the labor market reports job losses.

Along with the non-farm payrolls came the unemployment rate. The rate dropped to 6.7% in the past month, coming slightly ahead of the 6.8% consensus.

Today’s results follow those of the weekly unemployment claims published by the US Department of Labor. In the past week, it totaled 787,000, lower than the 832,000 expected. Although the numbers showed a decrease at the beginning of the year, they are still well above the pre-pandemic levels given the latest resurge in the COVID-19 infections.

Keep an eye on USA30, USA500, Gold, and Dollar to see how they reacted to these red-hot reports!

Sources: forexfactory.com, cnbc.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."