Strong quarterly earnings for Microsoft

Strong quarterly earnings for Microsoft

Both the actual figures and guidance beat expectations

One of the most expected quarterly earnings became public. Microsoft reported fiscal second-quarter figures that beat expectations.

Microsoft had an adjusted EPS of $2.03 on revenues of $43.08 billion in the past quarter. Both figures topped expectations of $1.64 per share, and $40.18 billion, respectively. On an annualized basis, Microsoft’s revenue grew 17%, beating the 12% reported in the prior quarter.

Microsoft Azure revenue reported a 50% growth, beating the 42% expected by the market. However, the company didn’t disclose the segment’s revenue in dollars. At the same time, the Intelligent Cloud business segment revenue figures came in at $14.60 billion, 23% higher than the $13.77 billion forecasted.

For the future, Microsoft expects its revenues to reach a high of $41.25 billion in the fiscal third quarter.

Following the news, Microsoft stock price gained 1.22% closing at an all-time high for the first time since September. Since the beginning of 2021, its stock price went up 5%, while USA500 added 3%.

Check out our Market News section and stay updated with the latest events on the market!

Source: cnbc.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."