PNC buys BBVA’s US business

PNC buys BBVA’s US business

PNC secures its spot as the fifth-largest American bank by assets

The week seems to have started with a significant deal in the banking sector. PNC, a Pittsburg-based bank holding company, and financial services corporation, announced that it is securing its spot among the largest banks in America.

PNC announced that it is buying the American subsidiary of BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) for $11.6 billion. After the deal goes through, this will be the second-biggest merger in the banking sector after the $66 billion deal between BB&T and SunTrust to create Truist in 2009.

BBVA’s American subsidiary has over $100 billion in assets and more than 630 branches across the country. After the deal, PNC will have $560 billion in assets, becoming the fifth-largest bank after JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, and Citigroup. The merger comes six months after PNC sold its $17 billion stake in BlackRock.

The deal is pending regulatory approval and is expected to close in mid-2021. PNC expects the acquisition to increase its 2022 earnings by 21%.

Following the news, BBVA stock price jumped more than 16%.

Sources: edition.cnn.com, reuters.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."