Peloton pedaled its way to new highs

Peloton pedaled its way to new highs

At-home fitness made Peloton rally

The fitness company, Peloton reported the earnings figures for the fourth fiscal quarter, and the results came higher than expected.

Peloton had sales of $607.1 million, while last year they had sales of $223 million. Its EPS came in at 27 cents. Analysts were looking for 10 cents/share on sales of $586 million.

For the whole fiscal year, from equipment sales, Peloton had a $1.46 billion revenue, while from subscription services, it had figures of $363.7 million. During the previous fiscal year, it reported $719 million and $181 million in revenues. According to the report, the increases were caused by a #pandemic-induced demand for #fitness equipment.

For the next fiscal year, Peloton expects another increase in revenue from subscriptions, and an increase in user base of 2.1 million. The overall revenue is expected to be at a high of $3.65 billion. Analysts' consensus for the number of new subscribers is 1.78 million, while the revenues could reach $2.74 billion.

Since its September 2019 IPO, Peloton stock price gained more than 260%, while USA500 added 17.7%.

Read more earnings reports on CAPEX.com!

Sources: investors.com, marketwatch.com


Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."