Palantir won a three-year contract with the FDA

Palantir won a three-year contract with the FDA

Palantir won a three-year contract with the FDA

According to Bloomberg's data, Palantir has recently won a three-year contract with the US Food and Drug Administration. According to the report, the deal is worth $44.4 million. Following the agreement, Palantir will perform drug reviews and inspections.

The deal comes after Palantir had a great Q3 2020 earnings report. Its first report since it became a publicly traded company showed that its revenue grew by 52% to $289 million, topping the $279.3 million consensus. The governmental deals brought Palantir more than $163 million in the past quarter.

In Q4, Palantir is looking for revenues of $300 million, while the market has predicted $296 million.

Following the news, Palantir stock price added 21%. Since September 30, when it went public, its shares jumped 200%.

Read here about how Palantir has performed in Q3!

Sources: cnbc.com, reuters.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."