Palantir quarterly earnings topped expectations

Palantir quarterly earnings topped expectations

Disappointing outlook for 2021 from Palantir

Palantir reported revenues of $322 million for the fourth fiscal quarter, topping the $300.7 million consensus. It had an adjusted EPS of 6 cents, higher than the 2 cents projected by analysts. In the past quarter, it closed deals with the FDA, PG&E, and the US army.

Overall, in 2020 announced a revenue per customer of $7.9 million, 41% higher than that reported in 2019. Also, its top 20 customers generated revenues 34% higher than the previous year, figures reaching $33.2 million.

For the quarter ending in March, Palantir expects its revenue to increase 45%, while analysts are looking for a 35% growth to $309.5 million.

However, for 2021 the revenue growth is seen lower than in 2020, at 30%.

Following the news, Palantir stock price fell 12.8%.

Stay updated with the latest financial news with CAPEX.com!

Sources: cnbc.com, investors.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."