Palantir earnings topped expectations

Palantir earnings topped expectations

Palantir stock up after better-than-expected quarterly earnings

One of the most secretive American companies - Palantir reported its first quarterly report since its public listing in September.

For the quarter ended in September, Palantir reported revenue of $289 million, topping the $279.3 million expected. In the quarter, the revenue grew by 52%.

On the other hand, Palantir reported a loss of 94 cents per share. During the same time last year, the loss came in at 24 cents per share.

The Palo Alto-based company reported an operating income of $73.1 million. During the quarter, Palantir said that it had closed “fifteen deals with new and existing customers, each worth $5 million or more in total contract value, including contracts with the U.S. Army and National Institutes of Health, as well as a contract renewal with one of the world’s largest aerospace companies worth $300 million in total contract value over five years.”

For the future, Palantir expects its revenue to reach $300 million, while the market is looking for $296 million.

Following the news, the company’s stock price went up 2.3%.

Read more about Palantir here!

Sources: finance.yahoo.com, investors.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."