Oil production to increase in Q2

Oil production to increase in Q2

OPEC+ pushes for additional oil production

Some of the world’s powerful oil producers’ group, known as OPEC+, decided to curb the existing output cuts starting May gradually.

According to the group, 350,000 more barrels will be added, while another 350,000 is expected to hit the markets in June. Moreover, starting from July, the production will be increased by 450,000 barrels per day.

Currently, the OPEC+ group is cutting more than 7 million barrels per day to stabilize the oil prices and reduce oversupply. In May, Saudi Arabia voluntarily will add one more million barrels per day to those cuts.

The alliance’s decision came after the Suez Canal reopened to traffic and the ongoing COVID-19 crisis still threatens the demand outlook, with multiple countries imposing lockdowns again to curb the infection.

Oil prices fluctuated during the past weeks, swinging between $62 per barrel to $70. It managed to stabilize at around $64 a barrel.

Following the OPEC+ meeting, Brent oil traded at $65.08 per barrel, while Crude oil was at $61.63 a barrel.

Source: cnbc.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."