No deal for Hyundai, Kia, and Apple

No deal for Hyundai, Kia, and Apple

$8.5 billion wiped off market value for Hyundai and Kia amid no agreement with Apple

After earlier this year said that it was in preliminary talks with Apple to develop autonomous electric cars, Hyundai reconsidered its position and said it isn’t in discussions with the American giant.

“We are receiving requests for cooperation in joint development of autonomous electric vehicles from various companies, but they are at early stage and nothing has been decided,” said in a joint statement both Hyundai and Kia Motors.

Moreover, the announcement came after multiple media outlets reported that the deal was just a few steps away from being closed, due to sign on February 17.

Following the initial news in January, Kia stock price had gained since then 61%. After the latest news hit the wires, Hyundai’s stock dropped 6.2%, while Kia’s plummeted 15%. The two companies lost $3 billion, and $5.5 billion in market value.

Apple stock went down 0.48%.

Read here more about the initial report regarding Hyundai and Apple!

Sources: reuters.com, cnbc.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."