Kohl's and Sephora: the latest deal in the beauty industry

Kohl's and Sephora: the latest deal in the beauty industry

Kohl's soared after it announced its deal with Sephora

One of the largest American department store chains and one major beauty retailer announced that they would partner up and open some shops. The deal involves Kohl's and Sephora.

The LVMH-owned brand Sephora plans to open 200 locations in the fall of 2021. According to the deal, the number could reach at least 850 stores by 2023.

"Sephora at Kohl's" will have 2,500 square feet of space and a "prominent" location at the front of the store, Kohl's said in a statement. Sephora at Kohl's shops will replace Kohl's current in-store beauty offerings."

Given that "Sephora is the largest specialty beauty retailer in the world," according to Kohl's statement, the partnership flatters the latter. With more than 1,150 locations across the US, the Sephora store-in-store shops plan to attract "new and younger customers to Kohl's."

Following the news, Kohl's stock price surged more than 13%. On the European trading session, LVMH is up 0.03%.

Sources: thestreet.com, markets.businessinsider.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."