Impressive market debut for UiPath

Impressive market debut for UiPath

One of the most expected IPOs of 2021 finally took place: UiPath made its market debut on NYSE

UiPath rose 23% on its debut, closing at $69 per share, after it initially sold at $56 apiece, above the expected price range of $52 - $54. At the end of the trading session, UiPath was boasting a market value of $35.8 billion.

But if underwriters buy their allotted shares, UiPath’s listing will be the third-largest IPO for a US software company, after Snowflake’s $3.9 billion and Qualtrics’ $1.78 billion.

Daniel Dines, the company’s CEO, controls 88% of voting shares. He is the largest stakeholder, having more than 110 million shares valued at over $7 billion, based on Wednesday closing price.

UiPath is trading on the New York Stock Exchange under the symbol PATH.

At the moment of writing, UiPath stock price seems to continue its momentum, trading 5.34 higher.

Find out more about UiPath here!

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."