Global shares slipped on US-China tensions - Monday Review, December 7

Global shares slipped on US-China tensions - Monday Review, December 7

Markets switched their focus on the US-China tensions

The US

The ever-rising number of COVID-19 infections made the majority of markets close in the red. As of Sunday, the number of infections passed 14.7 million. USA30 fell 0.49%, while USA500 traded 0.20% lower. TECH100 went up 0.45%.

Crude oil lost 1.4% trading at $45.61 per barrel.

Gold traded at $1,831.35 per ounce after it went down 0.5%.

Asia and Australia

The rising tensions between the US and China made the Asian benchmarks to close lower.

Japan225 fell 0.5%.

HongKong45 inched down 1.81%.

Down under, Australia200 went up 0.31% even though its ties with China could have a negative impact on its agricultural exports.

USD/JPY was down 0.02% at 104.11.

Europe

The Sino-US tensions reverberated through Europe, making the benchmarks lose some steam. Europe50 fell 0.7%. France40 slipped 1%. Germany30 traded 0.8% lower.

UK100 rose 0.3% as the country was preparing to roll out Pfizer’s COVID-19 vaccine later this week.

Brent oil inched down 1.2% to $48.65 a barrel.

EUR/USD closed the session at 1.2104.

Sources: investing.com, reuters.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."