Facebook won the appeal against the anti-robocall lawsuit

Facebook won the appeal against the anti-robocall lawsuit

The US Supreme Court sided with Facebook on the 2015 lawsuit for violating the anti-robocall act

The US Supreme Court barred the proposed class action against Facebook for violating the federal anti-robocall law.

The lawsuit was filed in 2015 in California by a Montana resident, Noah Duguid. According to the person in question, Facebook sent many automatic text messages without his consent. He accused Facebook of violating the Telephone Consumer Protection Act (TCPA), the 1991 law meant to curb telemarketing abuse by banning the majority of unauthorized robocalls.

In a unanimous decision, the Supreme Court was on Facebook’s side in its appeal. It ruled that the company’s actions did not fit with the definition of the 1991 TCPA, which was enforced before modern cellphone technology.

Following the news, Facebook stock price closed 1.40% higher.

Sources: businessinsider.com, reuters.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."