Ethereum continues its upward trajectory

Ethereum continues its upward trajectory

The second-largest cryptocurrency in the world by market cap seems to be on a roll, given the recent price increases

According to data from Investing.com, Ethereum reached $2,467.56, having gained 10.20% on the day. This marked the cryptocurrency’s most significant daily gain since March 1.

Overall, Ethereum’s market capitalization hit $283.32 billion, or 14.68% of the overall cryptocurrency market cap. Despite the rally, its market cap is still below its all-time high of $290.29 billion.

Despite its latest gain, Ethereum is still 6.64% down from its all-time high of $2,642.99 reported on April 22.

On the other hand, Bitcoin traded at $52,386.6, up 4.40%. Its market cap was $970.42 billion, or 50.28% of the total cryptocurrencies’ market cap.

Source: investing.com.

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."