Estee Lauder gained all across the board in Q1

Estee Lauder gained all across the board in Q1

Its Q1 2021 earnings and revenue figures topped expectations

Estee Lauder – the beauty conglomerate reported #Q1 earnings that came ahead of what the market expected.

The company had an EPS of $1.44, higher than the $0.89 forecasted. Compared to the $3.45 billion expected revenue, Estee posted figures that came in at $3.56 billion. However, #revenue is 8.55% lower compared to the one reported in the same quarter last year.

For the next quarter, Estee is looking for an #EPS of $1.45 to reach a high of $1.60. As for the revenue, it is expected to go up to $3.45 billion.

Following the report, Estee Lauder #stock price rose 4.7%. Since the beginning of the year, the company's stock price has gained 6%. At the same time, USA500 went up 1.21%.

Sources: finance.yahoo.com, investing.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."