Disney missed quarterly revenue and subscribers estimates

Disney missed quarterly revenue and subscribers estimates

The American mass media and entertainment conglomerate reported second-quarter fiscal 2021 earnings that didn’t impress the markets

Disney announced an EPS of 79 cents on revenue of $15.61 billion. While the EPS topped the 27 cents estimates, the same can’t be said about the revenue as analysts were looking for $15.86 billion.

The number of paid subscribers reported during the quarter disappointed analysts, who were looking for 109 million, with the actual figures came in at 103.6 million. At a global level, it added less than 4 million subscribers. Moreover, the Parks segment of the company continued to drag on results due to limited capacity and closures. Disney estimated an additional $1.2 billion on the Disney Parks, Experiences, and Products segment operating income from the year-ago period.

Disney’s net income from continuing operations reached $912 million, from last year’s $468 million.

For the future, Disney plans to expand in countries such as Malaysia and Thailand starting June. Moreover, it projects 230 million to 260 million subscribers by 2024.

Sources: cbnc.com, Nasdaq.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."