Coty disappointed Wall Street

Coty disappointed Wall Street

Coty has hope for the future

Coty – the American multinational #beauty company, released its quarterly earnings report earlier today. The company that purchased a minority stake in #KKW Beauty disappointed Wall Street after posting weaker-than-expected figures.

Coty showcased a net loss of $722.8 million, or $1.01 per share. Compared to last year’s figures, it is an improvement - $2.799 billion, or $3.72 per share.

Its revenue fell to $560.4 million from the $1.506 billion reported during the same quarter last year. Analysts were expecting $1.320 billion worth of revenue.

The company stated that there is room for improvement, as Wella is to be sold by the end of 2020, plus it is looking to cut $200 million in costs.

After the report, Coty share price slipped 6%. Year to date, it lost 66%, while USA500 added 7.7%.

Sources: marketwatch.com, finance.yahoo.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."