BlackRock to buy Aperio

BlackRock to buy Aperio

BlackRock secures its spot in the investment management services

BlackRock – the world's largest asset manager started the week with a significant deal in its hands.

The asset manager announced that it would buy Aperio Group LLC from the private equity firm Golden Gate Capital. For the subsidiary, BlackRock will pay $1.05 billion in cash. The deal, which will be funded by corporate liquidity, will be closed in the first three months of 2021.

"The wealth manager's portfolio of the future will be powered by the twin engines of better after-tax performance and hyper-personalization. BlackRock and Aperio, working together, will bring unmatched capabilities to meet these objectives."

After this deal, BlackRock expects its SMA (separately managed account) assets to increase 30%, exceeding $160 billion. Aperio Group will be work as a separate brand, but at the same time, will be part of BlackRock's US Wealth Advisory business. Aperio is specialized in building and managing personalized public equity portfolios.

Following the news, BlackRock stock price went up 1.51%.

Sources: reuters.com, finance.yahoo.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."