Better-than-expected Q4 figures for Microsoft

Better-than-expected Q4 figures for Microsoft

Microsoft falls after Q4 figures topped expectations

Microsoft reported revenue of $37.2 billion, on earnings of $1.82 a share. Both figures came in higher than the market expected – EPS of $1.55/share, on revenue of $35.76 billion.

According to the company's CFO, Amy Hood, the "Demand for our cloud offerings drove a strong start to the fiscal year with our commercial cloud revenue generating $15.2 billion, up 31% year over year." The numbers were boosted by the need for operating systems and Xbox services, as people have to stay indoors.

The number of daily Teams users increased to 115 million, from 75 million reported a quarter ago.

Moreover, Azure's revenue increased 1% in the past quarter, topping the final number expected by the market of 43.45% compared to last year's numbers. The overall revenue increase for Azure came in at 48%.

Despite the positive figures, Microsoft stock price fell 1.8%.

Sources: reuters.com, thestreet.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."