Better-than-expected Q3 figures for PayPal

Better-than-expected Q3 figures for PayPal

Despite promising results, stocks traded lower

The online payments system – PayPal reported Q3 figures that came higher-than-expected.

The company has benefited from the fact that people had to pay contactless due to the global pandemic. For #Q3 2020, PayPal reported an EPS of $0.86, above last year’s $0.39. The #revenue came in higher than last year’s $4.38 billion at $5.46 billion. The actual figures were higher than the $5.42 billion expected.

PayPal’s payment volume increased 38% in the quarter reaching $247 million.

In the past quarter, PayPal added 15.2 million new accounts, with the grand total reaching 361 million.

For #Q4, PayPal expects its EPS to increase by up to 47%, while the revenue should grow between 20% and 25%.

Even though the figures came in higher-than-expected, PayPal #stock price #traded 5.7% lower.

Sources: thestreet.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."