Bank of America to set record for the largest bond sale

Bank of America to set record for the largest bond sale

Bank of America revealed a $15 billion bond deal, the largest ever from a bank

The week seems to have started on the right foot for Bank of America. According to data from Bloomberg.com, the bank is ready to sell $15 million of bonds, which will set a fresh record for the largest bond sale conducted by a bank.

Bank of America’s announcement came just a day after JP Morgan Chase sold what was at the time the biggest offering. The latter managed to raise $13 billion on Thursday.

According to a person familiar with the matter, investors poured approximately $25 billion of orders into the deal, which will help Bank of America to borrow at cheaper rates than initially offered.

The announcement came after the bank reported quarterly figures that came ahead of consensus. In Q1 2021, it had an EPS of 86 cents on revenues of $22.9 billion. The market was looking for 66 cents a share, and $22.1 billion in revenue.

Following the news, Bank of America stock price closed 1.06% higher. Its shares surged 32% year to date.

Sources: Bloomberg.com, finance.yahoo.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."