Aramco brings Google Cloud services to Saudi Arabia

Aramco brings Google Cloud services to Saudi Arabia

Google and Aramco partner up to provide cloud services and infrastructure in Saudi Arabia

Google seems to be ending the year on a high note, as it announced a partnership with one of the largest Saudi Arabian oil companies – Aramco.

Through this partnership, Google will open a "cloud region" where it will provide services in Saudi Arabia via a joint venture, as COVID-19 prompts an acceleration in digital adoption across the country. Also, it gives access to a market that is expected to reach $10 billion by 2030.

From Aramco's point of view, the agreement will create room for political relations between the US technology companies and Saudi Arabia. The new infrastructure will boost the country's tech industry, in which it is already investing through the Public Investment Fund. According to Ahmad Al Sa'adi, Aramco's senior VP of technical services, "the future of Saudi Arabia's business transformation and growth depends on its ability to successfully leverage cloud services."

The deal, which is waiting for regulatory clearance, will be closed for an undisclosed amount.

But this is not Google's first major project in the region, as it prepares to establish a fiber-optic network that will connect Europe and India via Israel and Saudi Arabia. The project, Blue Raman Route, involves 5,000-mile-long underwater cables and is expected to cost $400 million.

Following the news, Google stock price traded 0.52% higher.

Sources: reuters.com, finance.yahoo.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."