Apple launches Macs with iPhone-like chips

Apple launches Macs with iPhone-like chips

Apple has its own computing chips

After the success it had reported with its latest iPhone 12, Apple launched some long-touted devices.

Besides the products, Apple also launched its very first processor. But that’s not the only thing that’s new regarding the new computers. The latest MacBook Air will have the same price as its predecessor - $999, but it will have twice the battery life.

The implementation of the new chips – M1 represents a transition from Intel’s that have been used by Apple in the last 15 years. The chips will also be found in the MacBook Pro notebook and Mac Mini computer. Starting next week, the products will be available for purchase.

By doing this change, Apple will allow its developers to create apps that work both on phones and computers. Moreover, starting next year, Adobe’s Photoshop software will be available on M1-based Macs.

Following the news, Apple stock price went up 0.2%.

Stay updated with CAPEX.com!

Sources: theguardian.com, reuters.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."