After a promising quarter, HPE is moving to Houston

After a promising quarter, HPE is moving to Houston

Hewlett Packard Enterprise is trading Silicon Valley for Houston

It seems like the end of a quarter, and the beginning of another means a change of location for some companies, this being the case for Hewlett Packard Enterprise.

The tech company is shifting its focus from San Jose to Houston, leaving Silicon Valley behind. According to the statement released by the company, "HPE's largest U.S. employment hub, Houston, is an attractive market to recruit and retain future diverse talent and is where the company is currently constructing a state-of-the-art new campus." From the experts’ point of view, the pandemic turned out to be a valid reason for companies to leave Silicon Valley, some of them being Dropbox and Palantir.

Along with the decision came the Q4 2020 earnings report. In the past quarter, HP had an adjusted EPS of 37 cents, ahead of the market's 34 cents. The revenues came in at $7.21 billion, topping the $6.88 billion forecasted. The figures marked a return to the pre-pandemic levels and a 6% increase from the revenues posted in Q3 2020. On January 6, 2021, the company will pay dividends of 12 cents per share.

For the future, the company expects its EPS to reach a high of 44 cents.

After the news hit the wire, the company's share price gained more than 1%.

Sources: businesswire.com, cnbc.com

Maklumat yang disediakan oleh za.capex.com bukan berbentuk tawaran atau permintaan untuk tujuan pembelian atau penjualan apa-apa produk kewangan yang disebutkan di sini atau melibatkan perundngan, atau nasihat mahupun cadangan berkenaan dengan kewangan produk tersebut.

Maklumat ini disediakan untuk edaran umum. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan tertentu, keadaan kewangan atau keperluan tertentu dari mana-mana penerima.

Anda harus bebas menilai setiap produk kewangan dan mempertimbangkan kesesuaian produk kewangan sedemikian, dengan mengambil kira objektif pelaburan tertentu anda, keadaan kewangan atau keperluan khusus, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas, sebelum berurusan dalam produk kewangan yang disebutkan dalam dokumen ini.

Maklumat ini tidak boleh diterbitkan, diedar semula, diterbitkan semula atau diedarkan secara keseluruhan atau sebahagian kepada mana-mana individu lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Prestasi lalu tidak sentiasa menggambarkan prestasi atau kemungkinan masa depan. Sebarang pandangan atau pendapat yang dikemukakan hanyalah pandangan penulis semata-mata dan tidak mewakili za.capex.com.

JME Financial Services (Pty) Ltd, beroperasi sebagai ZA.CAPEX.COM, bertindak sebagai perantara antara pelabur dan Magnasale Trading Ltd, rakan kontrak untuk perbezaan yang dibeli oleh pelabur melalui ZA.CAPEX.COM, yang diberi kuasa dan dikawal selia oleh Cyprus Securities. dan Suruhanjaya Pertukaran dengan nombor lesen 264/15. Magnasale Trading Ltd adalah prinsip utama CFD yang dibeli oleh pelabur."